Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

19.03.2014

Публична покана № 9027172 с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения в селата на община Севлиево и детска кухня"

 Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение Дата на качване: 09.06.2015

 Информация за приключил договор №98/30.04.2014 Дата на качване: 08.06.2015

 Информация за извършено плащане по Договор 98/30.04.2014 Дата на качване: 08.06.2015

 Публична покана-АОП

 Публична покана-изисквания

 Техническа спецификация

 Образци

 Приложения

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево