Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

15.05.2014

Публична покана № 9029364 Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции

 Публична покана-АОП

 Публична покана-изисквания

 Маршрутно разписание-1 обособена

 Маршрутно разписание -2 обособена

 Образци

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево