Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

22.05.2014

Публична покна № 9029600 Транспортни услуги по ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.12-0028-C0001 „Предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания в община Севлиево“

 Публична покана-АОП

 Публична покана-изисквания

 Образци

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево