Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Основно училище „Васил Левски“ с. ШуматаОсновно училище „Васил Левски“ с. Шумата
Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата

Основно училище „Васил Левски“, с. Шумата има 113-годишна история, през която изгражда собствен облик и традиции, превръща се в притегателен център за обучение и възпитание на поколения ученици.

Учебното заведение е защитено и средищно за селата Горна Росица, Батошево, Шумата и Яворец. В училището работят квалифицирани педагогически специалисти, даващи необходимите знания и умения на своите ученици за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

В края на 2018 година, по инициатива на Община Севлиево стартират дейности по "Оперативна програма за развитие на селските райони", с цел подобряване на материално-техническата база на училището. След ремонта санираната училищна сграда и прилежащите към нея площи имат нов естетичен  и функционален облик. Училищните коридори, класните стаи, учителската стая, дирекцията  и котелното отделение са подновени. Всички класни стаи са обзаведени с нови секции, бюра и индивидуални шкафчета за учениците. Изцяло са подновени отоплителната инсталация, осветлението в сградата, доставена е нова  озвучителна система.

В училището се реализират дейности по редица проекти, които засилват интереса на учениците към учебния процес, към здравословен начин на живот, изграждат се личности с достойна позиция и поведение. Осигурено е целодневно обучение, безплатно столово хранене и превоз с училищен автобус. Учениците се включват и в извънкласни дейности, тържествено се отбелязват местни и национални празници.

Всички ученици, завършващи основно образование, продължават обучението си в професионални гимназии.

с.Шумата
тел.: 067390 / 313
e-mail: ou_6umata@abv.bg


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево