Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

01.07.2014

Публична покана № 9031811 „Услуга за приготвяне и доставяне на храна” по ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.12-0028-C0001 „Предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания

 Публична покана АОП

 Публична покана-условия

 Техническа спецификация

 Образци

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево