Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

11.07.2014

Публична покана № 9031941 Упражняване на авторски надзор по проект „Изграждане на противопожарна кула, с. Крушево, общ. Севлиево, поземлен имот 126020” по мярка 226





 Публична покана АОП

 Публична покана-изисквания

 Техническа спецификация

 Образци





« назад



Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево