Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

12.09.2014

Публична покана № 9033633 „СТРОИТЕЛСТВО” с предмет „Проектиране и строителство на клуб на пенсионера в гр. Севлиево“

 Информация за върнати гаранции за изпълнение Дата на качване: 25.09.2015

 Информация за окончателно плащане по договор - ОП-1/27.11.2014г. Дата на качване: 25.09.2015

 Информация за извършено плащане - ОП-1/27.11.2014г. Дата на качване: 25.09.2015

  Информация за извършено плащане по договор ОП-1/27.11.2014 г. от 02.06.2015 г. Дата на качване: 24.06.2015

 Информация за извършено плащане по договор Дата на качване: 07.05.2015

 Информация за извършено плащане по договор Дата на качване: 07.05.2015

 Информация за извършено плащане по договор Дата на качване: 11.03.2015

 Публична покана-АОП Дата на качване: 12.09.2014

 Публична покана-изисквания Дата на качване: 12.09.2014

 Виза за проектиране Дата на качване: 12.09.2014

 Техническо задание Дата на качване: 12.09.2014

 Образци Дата на качване: 12.09.2014

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево