Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

19.09.2014

ОП: "Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево"ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СЕВЛИЕВО”

Срок за получаване на оферти: до 20.10.2014 г., 16:30 ч.

Срок за получаване на документация за участие: до 20.10.2014 г., 16:30 ч.

Уникален номер на поръчката в АОП: 00189-2014-0005

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица.

 

  Информация за освобождаване на гаранции Дата на качване: 15.05.2015

 Информация за върната гаранция за участие Дата на качване: 26.01.2015

 Съобщение за отваряне на ценови оферти Дата на качване: 12.12.2014

 Отговор на запитване относно ОП: "Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево" Дата на качване: 26.09.2014

 Документация за участие в ОП "Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево" Дата на качване: 19.09.2014

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево