Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Транспортни услуги по ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.12-0028-C0001 „Предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания в община Севлиево” по две обособени позиции

 Информация за приключване на договор №135/02.06.2014г. Дата на качване: 15.06.2015

 Информация за приключване на договор №136/02.06.2014г. Дата на качване: 15.06.2015

 Информация за извършено плащане по договор №136/02.06.2014г. Дата на качване: 15.06.2015

 Информация за извършено плащане по договор №136/02.06.2014г. Дата на качване: 15.06.2015

 Извършено плащане по договор № 135/02.06.2014 г. на 05.11.2014 г. Дата на качване: 13.11.2014

 Информация за извършено плащане по договор № 136/ 02.06.2014 г. Дата на качване: 20.10.2014

 Информация за извършено плащане по договор № 135/ 02.06.2014 г. Дата на качване: 20.10.2014

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево