Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Услуга за приготвяне и доставяне на храна по ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.12-0028-C0001 „Предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания в община Севлиево” по две обособени

 Информация за приключване на договор №195/21.07.2014г Дата на качване: 15.06.2015

 Информация за приключване на договор №194/21.07.2014г. Дата на качване: 15.06.2015

 Информация за извършено плащане по договор №195/21.07.2014 г. Дата на качване: 27.05.2015

 Информация за извършено плащане по договор №195/21.07.2014 г. Дата на качване: 27.05.2015

 Информация за извършено плащане по договор №195/21.07.2014 г. Дата на качване: 27.05.2015

 Информация за извършено плащане по договор №195/21.07.2014 г. Дата на качване: 27.05.2015

 Информация за извършено плащане по договор №195/21.07.2014 г. Дата на качване: 27.05.2015

 Информация за извършено плащане по договор №195/21.07.2014 г. Дата на качване: 27.05.2015

 Информация за извършено плащане по договор №194/21.07.2014 г. Дата на качване: 27.05.2015

 Информация за извършено плащане по договор №194/21.07.2014 г. Дата на качване: 27.05.2015

 Информация за извършено плащане по договор №194/21.07.2014 г. Дата на качване: 27.05.2015

 Информация за извършено плащане по договор №194/21.07.2014 г. Дата на качване: 27.05.2015

 Информация за извършено плащане по договор №194/21.07.2014 г. Дата на качване: 27.05.2015

 Информация за извършено плащане по договор №194/21.07.2014 г. Дата на качване: 27.05.2015

 Информация за извършено плащане по договор № 195/21.07.2014 г. Дата на качване: 13.11.2014

 Информация за извършено плащане по договор № 194/21.07.2014 г. Дата на качване: 13.11.2014

 Информация за извършено плащане по договор № 194/21.07.2014 г. Дата на качване: 20.10.2014

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево