Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Исторически музей - Севлиево

 Плащане по ЗОП март 2015 г. Дата на качване: 21.03.2015

 Информация за освобождаване на гаранция Дата на качване: 21.03.2015

 Информация за приключване на договор за ОП Дата на качване: 21.03.2015

 Справка за извършено плащане за охрана Дата на качване: 04.03.2015

 Информация за извършено плащане по договор за охрана Дата на качване: 09.02.2015

 Информация за извършено плащане по договор за охрана Дата на качване: 05.01.2015

 Информация за извършено плащане по договор с дата 01.04.2014 г. Дата на качване: 02.12.2014

 Информация за извършено плащане по договор с дата 23.10.2014 г. Дата на качване: 02.12.2014

 Информация за извършено плащане по договор с дата 28.10.2014 г. Дата на качване: 02.12.2014

 Информация за извършено плащане по договор за охрана Дата на качване: 01.12.2014

 Договор за консервация на Хоталич Дата на качване: 19.11.2014

 Информация за извършено плащане от Исторически музей по договори - пряко договаряне Дата на качване: 19.11.2014

 Информация за извършено плащане от Исторически музей по обществена поръчка с предмет охрана Дата на качване: 19.11.2014

 Договор с фирма "НАИВ" ООД Дата на качване: 10.11.2014

 Договор с "Българска телекомуникационна компания" ЕАД Дата на качване: 03.11.2014

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево