Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ЦДГ "Радост" град Севлиево

 Информация за извършени плащания по ОП "Доставка на хранителни продукти" Дата на качване: 11.06.2015

 Информация за извършено плащане по договор Дата на качване: 20.05.2015

 Информация за извършени плащания по ОП Доставка на хранителни продукти Дата на качване: 22.04.2015

 Информация за извършени плащания по договор за доставка на храна Дата на качване: 12.03.2015

 Информация за извършени плащания по ОП за доставка на хранителни продукти Дата на качване: 17.02.2015

 Информация за извършени плащания по ОП с предмет доставка на хранителни продукти Дата на качване: 14.01.2015

 Информация за извършени плащания по ОП-чрез директно възлагане с предмет Технически надзор за СПО Дата на качване: 18.12.2014

 Информация за извършени плащания по ОП-чрез директно възлагане с предмет СРР Дата на качване: 18.12.2014

 Информация за извършени плащания по ОП-чрез директно възлагане с предмет Абон.техн.обсл.счет.прогр.продукт Дата на качване: 18.12.2014

 Информация за извършени плащания по ОП с предмет Доставка на хранителни продукти Дата на качване: 18.12.2014

 Договор за строително-ремонтни работи Дата на качване: 18.12.2014

 Информация за извършени плащания по ОП чрез публична покана за доставка на хранителни продукти Дата на качване: 14.11.2014

 Информация за извършени плащания по ОП чрез директно възлагане с предмет охрана със СОТ Дата на качване: 14.11.2014

 Информация за извършени плащания по ОП чрез директно възлагане с предмет консултиране и подпомагане възложителя за осигуряване на ЗБУТ Дата на качване: 14.11.2014

 Договор за технически надзор на СПО Дата на качване: 14.11.2014

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево