Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Възстановяване и укрепване на мост на общински път GAB1172, с. Ряховците“

 Информация за приключване на договор ОП-3/23.01.2015г. Дата на качване: 21.12.2015

 Информация за извършено плащане по договор № ОП-3/23.01.2015г. на 27.11.2015г. Дата на качване: 18.12.2015

 Информация за извършено плащане по договор № ОП-3/23.01.2015г. на 09.04.2015г. Дата на качване: 16.04.2015

 Договор и приложения Дата на качване: 12.02.2015

 Протокол за класиране на участниците Дата на качване: 04.12.2014

 Документация Дата на качване: 19.11.2014

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево