Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Упражняване на строителен надзор на обект: „Възстановяване и укрепване на мост на общински път GAB1172, с. Ряховците”, община Севлиево

 Информация за приключване на договор № ОП-2/22.01.2015г. на 28.12.2015г. Дата на качване: 04.01.2016

 Информация за извършено плащане по договор № ОП-2/22.01.2015г. на 28.12.2015г. Дата на качване: 04.01.2016

 Договор и приложения Дата на качване: 12.02.2015

 Протокол от проведено заседание на Комисията, определена за провеждането на обществената поръчка Дата на качване: 23.12.2014

 Публична покана-АОП Дата на качване: 09.12.2014

 Публична покана-изисквания Дата на качване: 09.12.2014

 Техническа спецификация Дата на качване: 09.12.2014

 Образци Дата на качване: 09.12.2014

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево