Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с изискванията към строежите и упражняване на строителен надзор на обект Изграждане на съоръжение за компостиране на биоотпадъци

 Информация за извършено плащане по договор ОП-1/22.01.2015г от 02.11.2015г. Дата на качване: 20.11.2015

 Договор за възлагане Дата на качване: 03.02.2015

 Протокол от проведено заседание на Комисията Дата на качване: 14.01.2015

 Публична покана АОП Дата на качване: 10.12.2014

 Публична покана-изисквания Дата на качване: 10.12.2014

 Договор Дата на качване: 10.12.2014

 Техническа спецификация Дата на качване: 10.12.2014

 Образци Дата на качване: 10.12.2014

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево