Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Севлиево за 2015/2016г.” № 00189-2014-0011

 Обявление за приключване на договор за ОП Дата на качване: 18.05.2017

 Информация за извършено плащане - ОП-11/20.04.2016 г. на 13.09.2016 г. Дата на качване: 26.09.2016

 Информация за извършено плащане - ОП-11/20.04.2016 г. на 22.08.2016 г. Дата на качване: 23.08.2016

 Информация за извършено плащане - ОП-11/20.04.2015г. на 11.07.2016 г. Дата на качване: 13.07.2016

 Информация за извършено плащане - ОП-11/20.04.2015г. на 14.06.2016г. Дата на качване: 15.06.2016

 Информация за извършено плащане - ОП-11/20.04.2015г. на 14.05.2016г. Дата на качване: 16.05.2016

 ↓ Информация за извършено плащане - ОП-11/20.04.2015г. на 14.04.2016г. Дата на качване: 18.04.2016

 ↓ Информация за извършено плащане - ОП-11/20.04.2015г. на 09.03.2016г. Дата на качване: 11.03.2016

 Информация за извършено плащане - ОП-11/20.04.2015г. на 01.02.2016г. Дата на качване: 22.02.2016

 Информация за извършено плащане - ОП-11/20.04.2015г. на 05.01.2016г. Дата на качване: 26.01.2016

 Информация за извършено плащане по договор ОП-11/20. 04. 2015г. на 26.11. 2015г. Дата на качване: 18.12.2015

 Информация за извършено плащане по договор ОП-11/20. 04. 2015г. на 20. 10. 2015г. Дата на качване: 23.10.2015

 информация за извършено плащане по договор ОП-11/20.04.2014г. на 11.09.2015г. Дата на качване: 15.09.2015

 Информация за извършено плащане по Договор ОП 11/20. 04.2015г. на 05. 08. 2015 г. Дата на качване: 19.08.2015

  Информация за извършено плащане по договор ОП-11/20.04.2015 г. на 09.07.2015 г. Дата на качване: 21.07.2015

 Информация за извършено плащане по договор ОП-11/20.04.2015 г. на 09.06.2015 г. Дата на качване: 24.06.2015

 Информация за освобождаване на гаранции за участие Дата на качване: 21.05.2015

 Договор Дата на качване: 19.05.2015

 Освобождаване от гаранция за участие Дата на качване: 21.04.2015

 Решение за класиране Дата на качване: 27.03.2015

 Протокол № 2 от проведено заседание на комисията Дата на качване: 27.03.2015

 Протокол № 3 от проведено заседание на комисията Дата на качване: 27.03.2015

 Протокол № 4 от проведено заседание на комисията Дата на качване: 27.03.2015

 Съобщение за отваряне на ценови оферти Дата на качване: 17.03.2015

 Протокол от проведено заседание на комисията Дата на качване: 16.02.2015

 Отговор на постъпило запитване Дата на качване: 03.02.2015

 Отговор на постъпило запитване относно обявената обществена поръчка Дата на качване: 02.02.2015

 Отговор на постъпило запитване Дата на качване: 29.01.2015

 Решение за промяна Дата на качване: 05.01.2015

 Документация за участие в ОП "Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Севлиево за 2015/2016г.” Дата на качване: 17.12.2014

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево