Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Документи на Домашен социален патронаж

 Окончателно плащане по договор от 2015 г. Дата на качване: 24.06.2016

 Извършени плащания по договор № 3/01.04.2015 за м. март 2016 г. Дата на качване: 15.04.2016

 Извършени плащания по договор № 3/01.04.2015 за м. февруари 2016 г. Дата на качване: 15.04.2016

 Извършени плащания по договор № 3/01.04.2015 за м. януари 2016 г. Дата на качване: 18.02.2016

 Извършени плащания по договор № 3/01.04.2015 за м. декември 2015 г. Дата на качване: 19.01.2016

 Извършени плащания по договор № 3/01.04.2015 за м. ноември 2015 г. Дата на качване: 09.12.2015

 Извършени плащания по договор № 3/01.04.2015 за м. октомври 2015 г. Дата на качване: 11.11.2015

 Извършени плащания по договор № 3/01.04.2015 за м. септември 2015 г. Дата на качване: 16.09.2015

 Извършени плащания по договор № 3/01.04.2015 за м. август 2015 г. Дата на качване: 31.08.2015

 Извършени плащания по договор № 3/01.04.2015 за м. юли 2015 г. Дата на качване: 07.08.2015

 Извършени плащания по договор № 3/01.04.2015 Дата на качване: 09.06.2015

 Информация за извършено плащане по договор Дата на качване: 07.05.2015

 Договор за доставка на храна Дата на качване: 29.04.2015

 Информация за извършено плащане по договор за доставка на хранителни продукти Дата на качване: 15.04.2015

 Решение Дата на качване: 30.03.2015

 Протокол № 1 Дата на качване: 30.03.2015

 Протокол № 2 Дата на качване: 30.03.2015

 Съобщение за отвяряне на ценови предложения Дата на качване: 25.03.2015

 Информация за извършено плащане по договор 5/30.04.2014 Дата на качване: 17.03.2015

 Важна информация във връзка с ОП с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж - град Севлиево" № 00189-2015-0003 от 23.02.2015 г. Дата на качване: 13.03.2015

 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ГР. СЕВЛИЕВО" Дата на качване: 23.02.2015

 Справка за извършено плащане Дата на качване: 16.02.2015

 Решение за прекратяване на процедура-АОП Дата на качване: 09.02.2015

 Решение за прекратяване на процедура Дата на качване: 09.02.2015

 Протокол от проведено заседание на Комисията, определена за провеждането на обществената поръчка Дата на качване: 09.02.2015

 Решение за промяна Дата на качване: 14.01.2015

 Справка за извършено плащане по договор Дата на качване: 12.01.2015

 ОП „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж – гр.Севлиево“ Дата на качване: 30.12.2014

 Справка за извършени плащания по договор 5/30.04.2014 Дата на качване: 18.12.2014

 Договор за доставка на хранителни продукти Дата на качване: 17.12.2014

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево