Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска кухня гр. Севлиево

 Извършено плащане по договор №98/30.04.2014 г. от 21.05.2015 г. Дата на качване: 28.05.2015

 Извършени плащания по договор Дата на качване: 12.05.2015

 Извършени плащания по договор Дата на качване: 07.05.2015

 Информация за извършено плащане по договор Дата на качване: 07.05.2015

 Извършено плащане по договор № 98/30.04.2014 г. от 22.04.2015 г. Дата на качване: 24.04.2015

 Извършено плащане по договор № 98/30.04.2014 г. от 09.03.2015 г. Дата на качване: 12.03.2015

 Извършено плащане по договор № 98/30.04.2014 г. Дата на качване: 11.03.2015

 Извършено плащане по договор № 98/30.04.2014 г. от 03.02.2015 г. Дата на качване: 09.02.2015

 Извършено плащане по договор № 98/30.04.2014 г. от 12.12.2014 г. Дата на качване: 30.12.2014

 Извършено плащане по договор № 98/30.04.2014 г. от 25.11.2014 г. Дата на качване: 19.12.2014

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево