Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ОП "Доставка на горива за нуждите на машини, обслужващи Регионално депо за отпадъци-Севлиево"ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА Е ПРИКЛЮЧИЛА Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 09.03.2016

 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка Дата на качване: 19.02.2016

 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка Дата на качване: 19.02.2016

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 29.01.2016

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 28.12.2015

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 12.11.2015

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 24.09.2015

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 04.08.2015

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 30.06.2015

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 04.06.2015

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 04.06.2015

 Решение за обявление на обществената поръчка в АОП Дата на качване: 14.01.2015

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево