Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Информация за извършено плащане по договор за доставка на гориваОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА Е ПРИКЛЮЧЕНА Информация за извършено плащане по договор за доставка на гориво Дата на качване: 30.04.2015

 информация за изпълнение на договор за доставка на горива Дата на качване: 19.03.2015

 информация за изпълнение на договор за доставка на горива Дата на качване: 19.03.2015

 Информация за извършено плащане по договор за доставка на горива Дата на качване: 17.03.2015

 Информация за извършено плащане по договор за доставка на горива Дата на качване: 15.01.2015

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево