Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ОП „Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Севлиево“ № 00189-2015-0001

 Обявление за приключване на договор за ОП Дата на качване: 15.09.2017

 Обявление за приключване на договор за ОП Дата на качване: 15.09.2017

 Информация за извършено плащане - ОП 15/04.06.2015г. на 02.08.2016 г. Дата на качване: 04.08.2016

 Информация за извършено плащане - ОП 15/04.06.2015г. на 06.06.2016г. Дата на качване: 07.06.2016

 Информация за извършено плащане - ОП 15/04.06.2015г. на 20.05.2016г. Дата на качване: 27.05.2016

 Информация за извършено плащане - ОП 15/04.06.2015г. на 28.04.2016г. Дата на качване: 03.05.2016

 Информация за извършено плащане - ОП 15/04.06.2015г. на 27.04.2016г. Дата на качване: 03.05.2016

  Информация за извършено плащане - ОП 15/04.06.2015г. на 12.04.2016г. Дата на качване: 13.04.2016

  Информация за извършено плащане - ОП 15/04.06.2015г. на 22.03.2016г. Дата на качване: 24.03.2016

 Информация за извършено плащане - ОП 15/04.06.2015г. на 08.01. 2016г. Дата на качване: 12.01.2016

 Информация за извършено плащане - ОП 15/04.06.2015г. на 17 и 18 .12.2015г. Дата на качване: 21.12.2015

 Информация за извършено плащане - ОП 15/04.06.2015г. на 10.12. 2015г. Дата на качване: 14.12.2015

 Информация за извършено плащане по ОП-15/04.06.2015г. от 01.12.2015г. Дата на качване: 03.12.2015

 Информация за извършено плащане - ОП 15/04.06.2015г. от 18.11. 2015г. до 24.11.2015г. Дата на качване: 30.11.2015

 Информация за извършено плащане по договор ОП-15/04.06.2015г. на 23. 10. 2015г. Дата на качване: 26.10.2015

 Информация за извършено плащане - ОП 15/04.06.2015г. на 15. 10. 2015г. Дата на качване: 19.10.2015

 Информация за извършено плащане - ОП 15/06.10.2015г. на 09. 10. 2015г. Дата на качване: 12.10.2015

 Информация за извършено плащане - ОП 15/04.06.2015г. на 06. 10. 2015г. Дата на качване: 07.10.2015

 Информация за извършено плащане на 01. 10. 2015г. по ОП -15/04.06.2015г. Дата на качване: 02.10.2015

 Информация за извършено плащане - ОП 15/04.06.2015г. Дата на качване: 28.09.2015

 Информация за извършено плащане - ОП-15/04.06.2015г. Дата на качване: 07.09.2015

 Информация за извършено плащане - ОП-15/04.06.2015г. Дата на качване: 03.08.2015

 Информация за освободени гаранции - ОП Ремонт на общински пътища и улици Дата на качване: 11.06.2015

 Договор ОП-15/04.06.2015 г. Дата на качване: 11.06.2015

 Информация за освободени гаранции-ОП Ремонт на общински пътища и улици Дата на качване: 20.05.2015

 Решение за класиране Дата на качване: 28.04.2015

 Протокол № 1 от заседание на комисия Дата на качване: 28.04.2015

 Протокол № 3 от заседание на комисия Дата на качване: 28.04.2015

 Протокол № 4 от заседание на комисия Дата на качване: 28.04.2015

 Съобщение за отваряне на ценови оферти Дата на качване: 03.04.2015

 Протокол с констатации, относно документи за подбор Дата на качване: 12.03.2015

 Отговор на запитване относно ОП "Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Севлиево" Дата на качване: 05.02.2015

 Отговор на запитване относно ОП "Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Севлиево" Дата на качване: 02.02.2015

 Документация по ОП "Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Севлиево" Дата на качване: 20.01.2015

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево