Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сграда

 Информация за приключил договор Дата на качване: 10.09.2015

 информация за извършено плащане по договор ОП-12/22.04.2015г. Дата на качване: 10.09.2015

 Договор Дата на качване: 19.05.2015

 Протокол Дата на качване: 31.03.2015

 Отговор за запитване относно ОП Дата на качване: 06.03.2015

 Отговор на запитване Дата на качване: 06.03.2015

 Отговор за запитване относно обявената обществена поръчка Дата на качване: 06.03.2015

 Отговор на запитване Дата на качване: 05.03.2015

 Публична покана в АОП Дата на качване: 26.02.2015

 Публична покана - изисквания Дата на качване: 26.02.2015

 Техническа спецификация Дата на качване: 26.02.2015

 Образци Дата на качване: 26.02.2015

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево