Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Избор на изпълнител за обслужване на разходите съгласно чл. 294 от Кодекса на труда при изпълнение на чл. 293 от КТ № 9039397/04.03.15 г.

 Информация за стойността на изпълнен договор сключен след проведена процедура по реда на Глава 8А от ЗОП - Договор ОП-7/2015г. Дата на качване: 18.04.2016

  Информация за извършено плащане по договорОП-7/2015г. на 12.01. 2016г. Дата на качване: 08.02.2016

 Информация за извършено плащане по договорОП-7/2015г. на 01.10. 2015г. Дата на качване: 23.10.2015

  Информация за извършено плащане по договор №ОП-7/2015 г. от 08.07.2015 г. Дата на качване: 21.07.2015

 Информация за извършено плащане по договор №ОП-7/2015 Дата на качване: 25.05.2015

 Договор Дата на качване: 03.04.2015

 Протокол Дата на качване: 18.03.2015

 Документация за участие Дата на качване: 04.03.2015

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево