Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Охрана на обект Парк "Казармите" гр. Севлиево“ №9041629/11.05.2015 г.

 Информация за върната гаранция за изпълнение по Договор ОП-16/05.06.2015 г. Дата на качване: 11.08.2016

 Информация за приключване на договор Дата на качване: 04.08.2016

 Информация за извършено плащане - ОП-16/05.06.2015г. на 26.07.2016 г. Дата на качване: 27.07.2016

  Информация за извършено плащане - ОП-16/05.06.2015г. на 27.06.2016 г. Дата на качване: 04.07.2016

  Информация за извършено плащане - ОП-16/05.06.2015г. на 01.06.2016г. Дата на качване: 02.06.2016

 Информация за извършено плащане - ОП-16/05.06.2015г. на 26.04.2016г. Дата на качване: 27.04.2016

 ↓ Информация за извършено плащане - ОП-16/05.06.2015г. на 31.03.2016г. Дата на качване: 01.04.2016

  ↓ Информация за извършено плащане - ОП-16/05.06.2015г. на 01.03.2016г. Дата на качване: 02.03.2016

  Информация за извършено плащане - ОП-16/05.06.2015г. на 01.02.2016г. Дата на качване: 22.02.2016

 Информация за извършено плащане - ОП-16/05.06.2015г. на 04.01.2016г. Дата на качване: 26.01.2016

 Информация за извършено плащане по договор ОП-16/05.06.2015г. на 02.12.2015г. Дата на качване: 18.12.2015

 Информация за извършено плащане по договор ОП-16/05.06.2015г. на 02.11.2015г. Дата на качване: 20.11.2015

 Информация за извършено плащане - ОП 16/05.06.2015г. на 01.10. 2015г. Дата на качване: 23.10.2015

 информация за извършено плащане по договор ОП-16/05.06.2015г. на 28.08.2015г. Дата на качване: 15.09.2015

 Информация за извършено плащане - ОП 16/05.06.2015г. на 04. 08. 2015г. Дата на качване: 19.08.2015

 Договор № ОП 16/05.06.2015 Дата на качване: 19.08.2015

 Протокол от работа на комисия Дата на качване: 28.05.2015

 Документация за участие Дата на качване: 11.05.2015

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево