Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Изграждане на ел. инсталация на приют за безстопанствени кучета в ПИ 65927.92.24 по кадастралната карта на гр.Севлиево №9042061

 Информация за приключване на договор ОП-19/22.06.2015 г. Дата на качване: 16.07.2015

 Информация за извършено плащане по договор ОП-19/22.06.2015 г. от 15.07.2015 г. Дата на качване: 16.07.2015

 Договор ОП-19/22.06.2015 г. Дата на качване: 16.07.2015

 Протокол от работа на комисия Дата на качване: 08.06.2015

 Документация за участие Дата на качване: 22.05.2015

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево