Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Упражняване на строителен надзор на обект„Инженеринг–проектиране и строителство на сепарираща инсталация за битови отпадъци–гр.Севлиево”№ 9042108

 Информация за извършено плащане по договор № ОП-23/17.07.2015г. Дата на качване: 18.12.2015

 Договор № ОП 23/17.07.2015 Дата на качване: 24.07.2015

 Протокол за класиране на участниците Дата на качване: 24.06.2015

 Документация за участие Дата на качване: 25.05.2015

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево