Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Декларации

  Декларация по чл.61х от ЗМДТ заоблагане с данък върху таксиметров превоз на пътници Дата на качване: 14.01.2019

  Декларация по чл. 61р от ЗМДТ за облагане с туристически данък Дата на качване: 14.01.2019

  Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък Дата на качване: 14.01.2019

  Декларация по чл. 58, ал.4 от ЗМДТ за закриване партида на автомобил Дата на качване: 14.01.2019

 Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ за облагане с данък върху превозните средства - БЕЗ леки автомобили Дата на качване: 14.01.2019

 Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ за облагане с данък върху превозните средства - лек автомобил Дата на качване: 14.01.2019

  Декларация по чл. 49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущество Дата на качване: 14.01.2019

  Декларация по чл. 32 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата Дата на качване: 14.01.2019

  Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за закриване партида на недвижим имот Дата на качване: 14.01.2019

  Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти Дата на качване: 14.01.2019

 Декларация по чл. 27 от ЗМТД за предявяване право на освобождаване от данък върху недвижими имоти или за ползване на данъчно облекчение Дата на качване: 14.01.2019

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево