Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Декларации

 Декларация по чл.61х от ЗМДТ заоблагане с данък върху таксиметров превоз на пътници Дата на качване: 05.01.2017

 1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти Дата на качване: 12.08.2015

 2. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за закриване партида на недвижим имот Дата на качване: 12.08.2015

 3. Декларация по чл. 32 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата Дата на качване: 12.08.2015

 4. Декларация по чл. 49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущество Дата на качване: 12.08.2015

 5. Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ за облагане с данък върху превозните средства - лек автомобил Дата на качване: 12.08.2015

 6. Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ за облагане с данък върху превозните средства - БЕЗ леки автомобили Дата на качване: 12.08.2015

 7. Декларация по чл. 58, ал.4 от ЗМДТ за закриване партида на автомобил Дата на качване: 12.08.2015

 8. Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък Дата на качване: 12.08.2015

 9. Декларация по чл. 61р от ЗМДТ за облагане с туристически данък Дата на качване: 12.08.2015

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево