Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дoпълнителни строително-монтажни работи на обект: „Строителство на сепарираща инсталация за битови отпадъци - град Севлиево” 00189-2015-0019

 Обявление за приключване на договор за ОП-1/2016 Дата на качване: 09.10.2017

 Информация за извършено плащане - ОП-1/13.01.2016г. на 09.08.2016 г. Дата на качване: 16.08.2016

  Информация за извършено плащане - ОП-1/13.01.2016г. на 11.07.2016 г. Дата на качване: 13.07.2016

 Договор № ОП-1/13.01.2016г. Дата на качване: 18.01.2016

 Решение за класиране Дата на качване: 10.12.2015

 Доклад от дейността на комисия Дата на качване: 10.12.2015

 Становище от осъществен предварителен контрол Дата на качване: 24.11.2015

 Документация Дата на качване: 20.11.2015

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево