Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Община Севлиево по обособени позиции 9048518

 Информация за приключване на договор № ОП-57 за обособена позиция 1 Дата на качване: 08.07.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-57 за обособена позиция 1 Дата на качване: 08.07.2016

 Информация за приключване на договор № ОП-59/28.12.2015г. Дата на качване: 14.03.2016

 Информация за приключване на договор № ОП-60 извършено на 07.01.2016г. Дата на качване: 03.02.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-60 извършено на 07.01.2016г. Дата на качване: 03.02.2016

 Информация за извършено плащане ОП-59 извършено на 07.01.2016 Дата на качване: 03.02.2016

 Информация за приключване на договор № ОП-58 на 07.01.2016 Дата на качване: 03.02.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-58 извършено на 07.01.2016г. Дата на качване: 03.02.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-57 извършено на 07.01.2016г. Дата на качване: 03.02.2016

 Информация за приключване на Договор ОП-56 на 07.01.2016г. Дата на качване: 03.02.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-56 извършено на 07.01.2016г. Дата на качване: 03.02.2016

 Договор № ОП - 56 за обособена позиция № 5 Дата на качване: 01.02.2016

 Договор № ОП - 60 за обособена позиция № 4 Дата на качване: 01.02.2016

 Договор № ОП-59 за обособена позиция № 3 Дата на качване: 01.02.2016

 Договор № ОП - 58 за обособена позиция № 2 Дата на качване: 01.02.2016

 Договор № ОП- 57 за обособена позиция № 1 Дата на качване: 01.02.2016

 Протокол от работа на комисия Дата на качване: 23.12.2015

 Отговор на запитване Дата на качване: 10.12.2015

 Отговор на запитване Дата на качване: 08.12.2015

 Публична покана Дата на качване: 03.12.2015

 Техническа спецификация и проложения Дата на качване: 03.12.2015

 Публична покана АОП Дата на качване: 03.12.2015

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево