Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1 т. 3 - Доставка на електрическа енергия за нуждите на oбекти на територията на община Севлиево. " № 00189-2015-0022

 Информация за приключване на договор Дата на качване: 09.02.2017

 Становище АОП Дата на качване: 04.11.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ДК М. Белчева на 13.09.2016 г. Дата на качване: 26.09.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на СИ от 15.08.2016 г. Дата на качване: 09.09.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ДСХ с. Добромирка на 17.08.2016 г. -30.08.2016 г. Дата на качване: 31.08.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ЦНСТДМУ на 26.08.2016 г. Дата на качване: 30.08.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ЦНСТДМ на 15.08.2016 г. Дата на качване: 30.08.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ДК М. Белчева на 12.08.2016г. Дата на качване: 30.08.2016

 Информация за извършено плащане по договор ОП № 3 /11.01.2016г. на ДСХ с ОЛБ с. Стоките на 16.08.2016г. Дата на качване: 24.08.2016

  Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на 11.08.2016 г. Дата на качване: 19.08.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на Спортни имоти град Севлиево на 11.07.2016 г. Дата на качване: 15.08.2016

  Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на Община Севлиево на 12.08.2016 г. Дата на качване: 15.08.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ДСП гр. Севлиево на 10.08.2016 г. Дата на качване: 15.08.2016

  Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ДК М. Белчева на 11.07.2016 г. Дата на качване: 15.08.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ДСП гр. Севлиево на 14.07.2016 г. Дата на качване: 15.08.2016

  Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ДВУИ БАТОШЕВО на 11.08.2016 г. Дата на качване: 11.08.2016

 Информация за извършено плащане по договор ОП № 3 /11.01.2016г. на ЦНСТ 1 с. Столът за 10.03-27.07.2016г. Дата на качване: 04.08.2016

 Информация за извършено плащане по договор ОП № 3 /11.01.2016г. на ДСХ с ОЛБ с. Стоките Дата на качване: 26.07.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ЦНСТДМУ на 13.07.2016 г. Дата на качване: 25.07.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ЦНСТДМ на 20.07.2016 г. Дата на качване: 25.07.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ДСХ с. Добромирка на 14.07.2016 г. Дата на качване: 21.07.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП № 3/11.01.2016г на 14.07.2016 г. Дата на качване: 21.07.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ДДЛРГ "Велика и Георги Ченчеви" град Севлиево на 14.07.2016г. Дата на качване: 15.07.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на 14.07.2016 г. Дата на качване: 15.07.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ДВУИ БАТОШЕВО на 11.07.2016 г. Дата на качване: 12.07.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ЦНСТДМУ на 17.06.2016 г. Дата на качване: 27.06.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ЦНСТДМ на 17.06.2016г. Дата на качване: 27.06.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на Спортни имоти - Севлиево на 09.06.2016 г. Дата на качване: 21.06.2016

  Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ДК М. Белчева на 09.06.2016г. Дата на качване: 21.06.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на 13.06.2016 г. Дата на качване: 16.06.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на 13.06.2016 г. Дата на качване: 15.06.2016

  Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ДСХ с. Добромирка на 10.06.2016 г. Дата на качване: 15.06.2016

  Информация за извършено плащане по договор ОП № 3 /11.01.2016г. на ДСХ с ОЛБ с. Стоките Дата на качване: 15.06.2016

 Информация за извършено плащане по договор ОП № 3 /11.01.2016г. на ДСП - гр. Севлиево на 10.06.2016 г. Дата на качване: 13.06.2016

 Информация за извършено плащане по договор ОП № 3 /11.01.2016г. на ДВУИ с. Батошево на 09.06.2016г. Дата на качване: 09.06.2016

 Информация за извършено плащане Информация за извършено плащане на ДСП - град Севлиево на 11-25.05.2016г. Дата на качване: 31.05.2016

 Информация за извършено плащане Информация за извършено плащане на ДСХ с ОЛБ с. Стоките на 18.05.2016г. Дата на качване: 31.05.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ДСХ с. Добромирка на 18.05.2016г. Дата на качване: 27.05.2016

  Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ЦНСТДМУ 20.05.2016г. Дата на качване: 26.05.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ЦНСТДМ 18.05.2016г. Дата на качване: 26.05.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на 16.05.2016г. Дата на качване: 26.05.2016

  Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на Спортни имоти - Севлиево на 12.05.2016г. Дата на качване: 19.05.2016

  Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ДК М. Белчева на 12.05.2016г. Дата на качване: 19.05.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ДК М. Белчева на 12.05.2016г. Дата на качване: 18.05.2016

  Информация за извършено плащане по Договор ОП № 3/11.01.2016г на 16.05.2016 г. Дата на качване: 17.05.2016

 Информация за извършено плащане на ДВУИ БАТОШЕВО на 12.05.2016г. Дата на качване: 16.05.2016

 Информация за извършено плащане на ЦНСТ1 Столът по Договор № 3/11.01.2016г. на 10.03.2016 - 21.04.2016г. Дата на качване: 03.05.2016

  Информация за извършено плащане по договор ОП № 3/11.01.2016г. на ЦНСТ ДМ Севлиево на 25.04.2016 г. Дата на качване: 27.04.2016

 Информация за извършено плащане по договор ОП № 3/11.01.2016г. на ЦНСТ ДМУ Севлиево на 18.04.2016 г. Дата на качване: 27.04.2016

 Информация за извършено плащане на ДВУИ с. БАТОШЕВО на 15.03.2016 г. Дата на качване: 22.04.2016

 Информация за извършено плащане на ДСХ с. Добромирка на 14.04.2016г, Дата на качване: 20.04.2016

  Информация за извършено плащане Информация за извършено плащане на ДСХ с ОЛБ с. Стоките на 14.04.2016г. Дата на качване: 20.04.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на Спортни имоти - Севлиево на 12.04.2016 г. Дата на качване: 18.04.2016

  Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ДК М. Белчева 11.04.2016г, Дата на качване: 18.04.2016

  Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на 13.04.2016г. Дата на качване: 18.04.2016

  Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на 13.04.2016г. Дата на качване: 18.04.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ДСХ с. Добромирка на 14.04.2016г. Дата на качване: 18.04.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ДДЛРГ "Велика и Георги Ченчеви" град Севлиево на 12.04.2016г. Дата на качване: 14.04.2016

 Информация за извършено плащане по договор ОП № 3 /11.01.2016г. на ДВУИ с. Батошево за месец Април Дата на качване: 13.04.2016

  Информация за извършено плащане по Договор ОП № 3/11.01.2016г на ДВУИ с. Батошево за месец Март Дата на качване: 13.04.2016

  Информация за извършено плащане по Договор ОП № 3/11.01.2016г на 11.03.2016г. Дата на качване: 13.04.2016

  Информация за извършено плащане по Договор ОП № 3/11.01.2016г на 10.03.2016г. на Дом за деца лишени от родителска грижа Велика и Георги Ченчеви - гр. Севлиево Дата на качване: 17.03.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП № 3/11.01.2016г на 11.03.2016г. на Спортни имоти Севлиево Дата на качване: 15.03.2016

  Информация за извършено плащане по Договор ОП № 3/11.01.2016г на 11.03.2016г. на ДК Мара Белчева Дата на качване: 15.03.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП № 3/11.01.2016г на 12.03.2016г.. Дата на качване: 14.03.2016

  ↓ Информация за извършено плащане по Договор ОП № 3/11.01.2016г на 11.03.2016г. Дата на качване: 12.03.2016

  ↓ Информация за извършено плащане по Договор ОП № 3/11.01.2016г. на 12-16 февруари ДСП Севлиево Дата на качване: 09.03.2016

  Информация за извършено плащане по Договор ОП № 3/11.01.2016г. на 08.02.2016г. Дата на качване: 24.02.2016

  Информация за извършено плащане по Договор ОП № 3/11.01.2016г. на 08.02.2016г. Дата на качване: 24.02.2016

 Информация за извършено плащане по договор ОП № 3 /11.01.2016г. на ЦНСТ Севлиево 18.02.2016г. Дата на качване: 18.02.2016

 Информация за извършено плащане по договор ОП № 3 /11.01.2016г. на ДСХ с. Добромирка на 08.02.2016г. Дата на качване: 18.02.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП № 3 на ДВУИ БАТОШЕВО на 11.02.2016г. Дата на качване: 18.02.2016

 Информация за извършено плащане по договор ОП № 3 /11.01.2016г. на ЦНСТ на ДМУ Севлиево за 10.02.2016г. Дата на качване: 17.02.2016

 Информация за извършено плащане по договор ОП № 3 /11.01.2016г. на ЦНСТ 1 с. Столът за 08.02.2016г. Дата на качване: 17.02.2016

 Информация за извършено плащане по договор ОП № 3 /11.01.2016г. на ДСХ ОЛБ с. Стоките за 11.02.2016г. Дата на качване: 17.02.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП 3 /11.01.2016г. на 09.02.2016г. Спортни имоти Дата на качване: 16.02.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. от 09.02.2016г. ДК М.Белчева Дата на качване: 16.02.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП- 3 / 11.01.2015г. на 12.02.2016г. Дата на качване: 12.02.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-3/11.01.2016г. на ДСХ ДОБОМИРКА - м. Януари 2016 г. Дата на качване: 05.02.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. на ДВУИ БАТОШЕВО М.Януари 2016 Г. Дата на качване: 05.02.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. от януари на 21.01.2016г. ДСП Дата на качване: 05.02.2016

 Информация за извършено плащане по Договор ОП-3/11.01.2016г. от януари на Дата на качване: 04.02.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП - 3/11.01.2016г. на 14.01.2016г. Дата на качване: 02.02.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП 3 /11.01.2016г. на 14.01.2016 г. Дата на качване: 02.02.2016

 Информация за извършено плащане по договор № ОП-3/11.01.2016г. на 21.01.2016г. Дата на качване: 22.01.2016

 Договор № ОП 3/11.01.2016 Дата на качване: 19.01.2016

 Решение за класиране Дата на качване: 05.01.2016

 Доклад от дейността на комисия Дата на качване: 05.01.2016

 Протокол от работа на комисия Дата на качване: 05.01.2016

 Покана до ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД и до АОП за осъществен предварителен контрол Дата на качване: 18.12.2015

 Решение в АОП Дата на качване: 18.12.2015

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево