Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ОП "Доставка на горива за нуждите на машини, обслужващи Регионално депо за отпадъци - Севлиево"Обществената поръчка е приключена! Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 01.03.2017

 Обявление за приключване на договор за ОП - дизел Дата на качване: 15.02.2017

 Обявление за приключване на договор за ОП - бензин Дата на качване: 15.02.2017

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 01.02.2017

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 20.12.2016

 Информация заизвършено плащане по договор за горива Дата на качване: 14.11.2016

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 07.09.2016

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 05.07.2016

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 07.06.2016

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 04.04.2016

 Информация за сключен договор Дата на качване: 16.03.2016

 Решение за обявление на обществената поръчка в АОП Дата на качване: 29.01.2016

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево