Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Избор на изпълнител за обслужване на разходите съгласно чл. 294 от Кодекса на труда при изпълнение на чл. 293 от КТ, съгласно Решение на ОС на работниците и служителите в Община Севлиево №9050025

 Информация за извършено плащане по договор ОП №8/24.02.2016г. на 08.07.2016 г. Дата на качване: 13.07.2016

 Информация за извършено плащане по договор ОП №8/24.02.2016г. на 11.04.2016г. Дата на качване: 13.04.2016

 Договор № ОП-8/24.02.2016г. Дата на качване: 24.02.2016

 Протокол от работа на комисия Дата на качване: 15.02.2016

 Разяснения по документация Дата на качване: 09.02.2016

 Договор - проект Дата на качване: 01.02.2016

 Образец 4 Дата на качване: 01.02.2016

 Образец 3 Дата на качване: 01.02.2016

 Образец 2 Дата на качване: 01.02.2016

 Образец 1 Дата на качване: 01.02.2016

 Техническа спецификация Дата на качване: 01.02.2016

 Публична покана Дата на качване: 01.02.2016

 ПП-АОП Дата на качване: 01.02.2016

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево