Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Инженеринг - проект. и изпълн. на СМР във в-ка с реализацията на Нац. програма за EE на многофамилните жилищни сгради на терит. на община Севлиево” по две ОП - ж.к „Митко Палаузов” блок 1 и блок 9 пуликувана под № 00189-2016-0002 в РОП

 Информация за изпълнен договор ОП-35/14.06.2016 г. Дата на качване: 03.02.2017

 Информация за изпълнен договор ОП-37/16.06.2016 г. Дата на качване: 03.02.2017

  Договор № ОП 35/14.06.2016 г. с приложения Дата на качване: 13.07.2016

 Договор № ОП 37/16.06.2016 г. с приложения Дата на качване: 12.07.2016

 Обявление за изменение или допълнителна информация публикувано по № 739731 Дата на качване: 08.07.2016

 Информация за сключен договор Дата на качване: 22.06.2016

 Информация за върнати гаранции за участие Дата на качване: 03.06.2016

 Решение за класиране Дата на качване: 13.05.2016

 Протокол №3 от работа на комисия Дата на качване: 13.05.2016

 Протокол №2 от работа на комисия Дата на качване: 13.05.2016

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 21.04.2016

 Протокол №1 от работа на комисия с приложения Дата на качване: 29.03.2016

 Документация за участие Дата на качване: 09.02.2016

 Технически доклад Митко Палаузов, бл. 9 Дата на качване: 09.02.2016

 Технически доклад Митко Палаузов, бл. 1 Дата на качване: 09.02.2016

 Доклад за енергийните характеристики Севлиево блок 9 Дата на качване: 09.02.2016

 Доклад за енергийните характеристики Севлиево блок 1 Дата на качване: 09.02.2016

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево