Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Упражняване на инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи по НПЕЕ" публикувана под № 9051001 в РОП

 Договор № ОП - 16/06.04.2016г. Дата на качване: 06.04.2016

 Протокол от работа на комисия Дата на качване: 21.03.2016

 Образци документация за представяне на поканата. Дата на качване: 07.03.2016

 Публична покана Дата на качване: 07.03.2016

 Публична покана АОП Дата на качване: 07.03.2016

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево