Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на републиканската транспортна схема от квотата на Община Севлиево”, по следните обособени позиции публикувана под № 00189-2016-0004 в РОП

 Обявление за приключване на договор за ОП-36 от 14.06.2017 г. Дата на качване: 27.07.2017

 Информация за извършено плащане по договор ОП-№ 36/14.06.2016г. на 07.09.2016 г. Дата на качване: 26.09.2016

 Договор с приложения № ОП - 36/14.06.2016 г. Дата на качване: 27.06.2016

 Решение Дата на качване: 28.04.2016

 Протокол №3 от работа на комисия Дата на качване: 28.04.2016

 Протокол №2 от работа на комисия Дата на качване: 28.04.2016

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 22.04.2016

 Протокол №1 от работа на комисия с приложения Дата на качване: 22.04.2016

 Документация Дата на качване: 11.03.2016

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево