Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В СЕЛАТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-18/22.04.2016г. на 05.08.2016 г. Дата на качване: 19.08.2016

  Информация за извършено плащане по Договор № ОП-19/22.04.2016 г. на 05.08.2016 г. Дата на качване: 19.08.2016

  Информация за извършено плащане по Договор № ОП-18/22.04.2016г. на 14.07.2016 г. Дата на качване: 21.07.2016

  Информация за извършено плащане по Договор № ОП-19/22.04.2016 г. на 14.07.2016 г. Дата на качване: 21.07.2016

  Информация за извършено плащане по Договор № ОП-18/22.04.2016г. на 13.06.2016г. Дата на качване: 16.06.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-19/22.04.2016г. на 13.06.2016г. Дата на качване: 16.06.2016

 Информация за извършено плащане по Договор № ОП-19/22.04.2016г. на 02.06.2016г. Дата на качване: 09.06.2016

 Договор № ОП-19/22.04.2016г. Дата на качване: 27.04.2016

 Договор № ОП-18/22.04.2016г. Дата на качване: 27.04.2016

 Протокол от работа на комисия Дата на качване: 07.04.2016

 Документация за участие Дата на качване: 17.03.2016

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево