Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги на Община Севлиево за кандидатстване с проекти по Мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г. публикувана под номер в АОП 9052189





 Договор № ОП-32 /30.05.2016г. Дата на качване: 30.05.2016

 Протокол №2 от работа на комисия Дата на качване: 17.05.2016

 Протокол №1 от работа на комисия Дата на качване: 17.05.2016

 Образци документация за представяне на поканата. Дата на качване: 06.04.2016

 Публична покана Дата на качване: 06.04.2016

 Публична покана АОП Дата на качване: 06.04.2016





« назад



Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево