Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Доставка чрез покупка на два броя автомобила - втора употреба за нуждите на Община Севлиево" по обособени позиции"Доставка чрез покупка на два броя автомобила - втора употреба за нуждите на Община Севлиево" по обособени позиции както следва: 

Обособена позиция № 1 - "Доставка чрез покупка на лек автомобил - джип - втора употреба за нуждите на Община Севлиево";

Обособена позиция № 2 - "Доставка чрез покупка на лек автомобил - втора употреба за нуждите на Община Севлиево";

С възлагането на настоящата обществена поръчка се цели да бъде избран независим Изпълнител, на когото Община Севлиево да възложи изпълнението на доставката чрез покупка на автомобили за нуждите на Община Севлиево, съгласно техническата спецификация по обособени позиции на поръчката, неразделна част от настоящата обява. 

  Договор № ОП-58/27.09.2016г. Дата на качване: 03.10.2016

 Договор № ОП-50/19.09.2016 г. Дата на качване: 19.09.2016

 Протокол от работа на комисия Дата на качване: 26.08.2016

 Приложения към обява Дата на качване: 10.08.2016

 Техническа спецификация Дата на качване: 10.08.2016

 Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Дата на качване: 10.08.2016

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево