Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина "Мечо Пух", с. Петко Славейков

 Приложение към ОП договор № 11 от 28.12.2016 г. Дата на качване: 10.01.2017

 Договор № 11 от 28.12.2016 г. Дата на качване: 10.01.2017

 Списък на участниците подали оферти Дата на качване: 23.12.2016

 Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП Дата на качване: 23.12.2016

 Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина "Мечо Пух", с. Петко Славейков Дата на качване: 08.12.2016

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево