Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина "Радост" - Севлиево по шест обособени позиции"

 Договор с приложения Дата на качване: 04.05.2017

 Протокол Дата на качване: 28.04.2017

 Удължаване срока на обява Дата на качване: 05.04.2017

 Съобщение за обособена позиция 1 - Хляб относно общата стойност Дата на качване: 04.04.2017

 Документация Дата на качване: 28.03.2017

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево