Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


№2 от 30.03.2017г. „Избор на изпълнител за обслужване на разходите съгласно чл. 294 от Кодекса на труда при изпълнение на чл. 293 от КТ, съгласно Решение на Общото събрание на работниците и служителите в Община Севлиево за календарната 2017 г.” Предоставянето на социалните придобивки, определени по реда на чл. 293 от КТ,  ще се осъществява чрез ваучери за храна при изискванията на чл. 209 от ЗКПО и Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, от лице, получило разрешение по чл. 5 от Наредба 7/ 09.07.2003г.

Публикувана обява под № 9062857 в АОП Договор № ОП-14 от 04.05.2017 г. с приложения Дата на качване: 04.05.2017

 Протокол от работа на комисия Дата на качване: 12.04.2017

 Информация за удължаване на първоначалния срок Дата на качване: 07.04.2017

 Образци документация Дата на качване: 30.03.2017

 Техническа спецификация Дата на качване: 30.03.2017

 Информация за публикувана обява Дата на качване: 30.03.2017

 Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Дата на качване: 30.03.2017

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево