Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Щастливо детство" и Детска кухня гр. Севлиево по шест обособени позиции"

 Протокол на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП Дата на качване: 27.04.2017

 Удължаване срока на обява Дата на качване: 13.04.2017

 Документация Дата на качване: 06.04.2017

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево