Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ОП Охрана на обект "Регионално депо за отпадъци- Севлиево" ООД

 Информация за извършено плащане по договор за охрана Дата на качване: 08.01.2018

 Информация за извършено плащане по договор за охрана Дата на качване: 23.11.2017

 Информация за извършено плащане по договор за охрана Дата на качване: 26.09.2017

 Информация за извършено плащане по договор за охрана Дата на качване: 27.07.2017

 Информация за извършено плащане по договор за охрана Дата на качване: 12.07.2017

 Информация за сключен договор след проведена обществена поръчка Дата на качване: 14.06.2017

 Информация за проведена процедура по възлагане на обществена поръчка Дата на качване: 14.06.2017

 Сключен договор за охрана Дата на качване: 13.06.2017

 Протокол за работата на комисията Дата на качване: 23.05.2017

 Информация за публикувана обява за удължаване на първоначалния срок Дата на качване: 15.05.2017

 Заповед за удължаване на първоначалния срок Дата на качване: 15.05.2017

 Приложения от 8 до 16 Дата на качване: 04.05.2017

 Приложения от 1 до 7 Дата на качване: 04.05.2017

 Информация към АОП Дата на качване: 04.05.2017

 Договор - проект Дата на качване: 04.05.2017

 Техническа спецификация Дата на качване: 04.05.2017

 Обява за ОП Дата на качване: 04.05.2017

 Документация за ОП чрез събиране на оферти с обява Дата на качване: 04.05.2017

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево