Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

07.11.2017

КМЕТЪТ НА СЕВЛИЕВО - ОТЛИЧНИК ПО ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"КМЕТЪТ НА СЕВЛИЕВО - ОТЛИЧНИК ПО ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"
КМЕТЪТ НА СЕВЛИЕВО - ОТЛИЧНИК ПО ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"
КМЕТЪТ НА СЕВЛИЕВО - ОТЛИЧНИК ПО ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"
КМЕТЪТ НА СЕВЛИЕВО - ОТЛИЧНИК ПО ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"

Със средства по програмата, Община Севлиево постигна близо 100% реновирана учебна база. Това стана ясно на откриването на Годишното информационно събитие на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., в което участваха Аурелио Сесилио от Главна дирекция „Регионална и урбанистична политика“ в Европейската комисия и министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Кметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов, заедно с кметовете на Враца и Бургас, успешно изпълнили проекти по оперативната програма, бяха дадени за пример по време на събитието. Д-р Иванов представи проектите, с които общината е заела достойно мястото си сред най-добрите: сградата на Районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението”, където общината със собствени средства е подпомогнала националната власт и е дофинансирала проекта. Друг мащабен проект, за който д-р Иванов разказа е свързан с подобряване на енергийната ефективност в сгради от образователната инфраструктура. “Севлиево е първата община, в която почти всички учебни заведения са приложили мерките за енергийна ефективност изцяло със средства от оперативна програма “Региони в растеж”, подчерта кметът и допълни, че става дума за над 4 600 000 лв., а преките ползи касаят над 2 000 ученика и над 300 учители в общината. “Това допълнително подпомага и училищните бюджети, защото спестените средства за отопление ще бъдат насочени към учебния процес”, коментира д-р Иванов. По тази оперативна програма община Севлиево подпомага и 23 многофамилни жилищни сгради, а сумата възлиза на близо 4 700 000 лв. Със средства по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“ средновековният град и крепост “Хоталич” се превърна в туристически обект, през който годишно преминават над 20 000 туристи. Паралелно с това общината се стреми да постигне устойчивост и надграждане на проекта – обектът вече е популярен и с уникалните фестивали, за които се стичат туристи от цялата страна. Парк “Казармите”, разположен на 137 дка. също е облагороден със средства по оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, а сумата възлиза на над 3 800 000 лв. “Продължаваме да влагаме допълнително средства, за да е прекрасно място за отдих. Тук се провежда и едно от знаковите събития за региона - фестивал “Семе българско”. Кметът на Севлиево се похвали с ниската безработица в общината, където над 1200 фирми, 7 от които големи, дори за мащабите на страната, дават препитание на хората. “Чакаме нови възможности по оперативните програма, за да възстановим напълно и инфраструктурата”, каза в заключение д-р Иванов. Министър Нанков обяви образователно-информационна кампания на тема „Моят град е моята крепост“, в която деца от отделните общини и области на всички български региони ще се състезават, показвайки своите знания за историята, бъдещето и настоящето на техните градове. “Целта е не просто да привлечем интереса на младите и техните родители, но и да покажем как с провежданата регионална политика, свързана в максимална степен с полагането на грижи към подрастващото поколение, помагаме младите български граждани да остават по родните си места”. Министърът отчете, че 2017 г. е била изключително успешна по отношение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Обявени за кандидатстване с проекти са 12 процедури на стойност над 2,3 млрд. лв., което е 78% от общия бюджет на програмата. Сключени са 425 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност почти 2 млрд лв., което е 68% от общия ресурс, с който разполагаме, отчете министърът. Той добави, че амбициозната цел на МРРБ е до края на годината да стартира и процедурата, насочена към Министерството на здравеопазването. Тя е за над 163 млн. лв. и е за обновяване и модернизиране на спешната медицинска помощ в цялата страна. Министърът отбеляза, че 2017 година е изключително важна и по стратегическия приоритет на правителството, свързан с образованието. Преди два месеца програмата бе наддоговорена и получи ресурс от 624 млн. лв., който се насочва към качественото обновяване на българските учебни заведения – детските градини, основните и средните училища, професионалните гимназии, непрофилираните училища, висшите учебни заведения. Регионалният министър отчете ролята на Националното сдружение на общините в Република България, с чиято активност оперативната програма е стартирала максимално бързо, като успешните резултати, които се отчитат днес, са постигнати за последните няколко месеца. „Изпълнявайте проектите с необходимото качество. Бъдете строги и справедливи, имайте уверението, че контролът, който ще окажем, е в полза на всички нас. Трябва да си дадем ясна сметка, че всеки изразходен лев, всяко похарчено евро по програмата трябва да намери най-големия ефект от своето приложение. Мога да уверя и колегите от Европейската комисия, че ще бъдем максимално обективни. Убеден съм, че през 2018 година с общи усилия ще се поздравим с още по-добри успехи от реализирането на съвместните ни проекти по оперативната програма“, подчерта още министър Нанков. Аурелио Сесилио от Главна дирекция „Регионална и урбанистична политика“ в Европейската комисия подчерта, че Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. има за цел да подобри условията за живот на българските граждани и да подобри социално-икономическото развитие на градовете. „¾ от българското население живее в градовете. Затова значителна част от програмата е насочена именно към тях. Разработваме услуги, подобряваме условията на живот и икономическо развитие на тези центрове“, заяви той. „България постигна голям напредък, най-вече по отношение на политиката за деинституционализация на децата в риск, но още трябва да се работи, за да се забрави въобще институционализацията на децата“, каза още Сесилио. Заместник-министър Деница Николова също отбеляза успешното изпълнение на оперативната програма. Тя посочи, че за 3 месеца са разплатени 405 млн. лв. към бенефициенти, което е 13% от всички заложени средства. Вече има завършени обекти по интегрираните планове за градско развитие в 39-те големи града, като общините с най-видим напредък са Бургас, Габрово, Горна Оряховица, Хасково, Севлиево, Сандански, Благоевград. По интегрираните проекти за градско развитие се отчита над 60% договаряне и 15% разплащане на ресурса. По проектите на по-малките 28 градове, бенефициенти на програмата, се отчита 83% договаряне и 23% разплащане. По приоритетната ос за модернизация на образователни институции е договорен 98% от ресурса, а 9% са платени. На 100% са договорени средствата за рехабилитация на републикански пътища.


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево