Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

28.12.2017

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2018 г.На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Севлиево отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 г.

Очакваме предложенията на граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове и кметски наместници на населени места, ръководители на второстепенни разпоредители и бюджетни звена.

Вашите мнения, предложения и становища са съществен елемент от разработването на Бюджет 2018 г. на Община Севлиево.

Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите на общината да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват пряко в разискванията по конкретните параметри на приходната и разходната част.

Предложения, свързани с Бюджет 2018 г. и инвестиционната програма на Община Севлиево, ще се приемат в „Център за информация и услуги на гражданите” на Община Севлиево и на електронен адрес: sevlievo@sevlievo.bg до 12.01.2018 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 09 януари (вторник) 2018 г. от 14,00 часа в зала 300 на административната сграда на Община Севлиево.

 

Д-Р ИВАН ИВАНОВ

Кмет на община Севлиево


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево