Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Александър Стамболийски“ – 18,8 км”                                

Наименование

„Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Александър Стамболийски“ – 18,8 км”

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Бюджетна линия

 

Статус

В процес на изпълнение

Териториален обхват

Община Севлиево          

Продължителност

36 месеца

Планирано начало на изпълнение на проекта

21.12.2017 година

Планиран край на изпълнение на проекта

21.12.2020 година

Цел на проекта

Обща цел на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Александър Стамболийски“.

        

Основни дейности

1. Организация и управление на проекта.

2.Извършване на строително-монтажни работи.

2.Упражняване на строителен и авторски надзор.

3.Упражняване на инвеститорски контрол  и въвеждане на обекта в експлоатация.

Описание на целевата група

Целевата група включва всички жители на община Севлиево, използващи общинския път – обект на проекта.

Очаквани резултати

Цялостна конструкция и рехабилитация на общински път  GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Александър Стамболийски“.

Обща стойност на проекта

5 861 161.21 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ

5 861 161.21 лв.

Размер на собствено участие

няма

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира на селските райони

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево