Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

08.01.2018

Покана за заключителна пресконференция по проект „Независим живот за хора с увреждания и възрастни хора в Община Севлиево” 

Уважаеми дами и господа,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на заключителна пресконференция по повод приключването на проект „Независим живот за хора с увреждания и възрастни хора в Община Севлиево”.

Проектът се осъществява по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0247-C001, процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Пресконференцията ще се проведе на 10.01.2018 г. (сряда) от 10.00 часа, зала 200 в административната сграда на Община Севлиево.

Целта на събитието е да се представят изпълнените дейности и постигнатите резултати.

От екипа на проект „Независим живот за хора с увреждания и възрастни хора в Община Севлиево” Покана Дата на качване: 08.01.2018

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево