Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


№3 от 02.02.2018г. „Полагане на хоризонтална пътна маркировка по уличната мрежа на гр.Севлиево”3Предмет на поръчката е „СТРОИТЕЛСТВО“ като включва дейности по полагане на хоризонтална пътна маркировка с акрилна боя (при необходимост и стъклени перли) и с двукомпонентен студен шприц-пастик на обект: Улична мрежа гр.Севлиево 

Обявата е публикувана под уникален № 9072678 в АОП. 

 

 


 Договор Дата на качване: 18.04.2018

 Протокол №2 от работа на комисия Дата на качване: 15.03.2018

 Протокол № 1 от работа на комисия Дата на качване: 15.03.2018

 Информация за удължаване на първоначалния срок Дата на качване: 20.02.2018

 Отговор на запитване Дата на качване: 12.02.2018

 Образци Дата на качване: 02.02.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 02.02.2018

 Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП Дата на качване: 02.02.2018

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево