Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ОП "Доставка на горива за нуждите на машини, обслужващи Регионално депо за отпадъци - Севлиево ООД"ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА Е ПРИКЛЮЧЕНА! Обявление за приключване на договор за ОП - Бензин Дата на качване: 20.02.2019

 Обявление за приключване на договор за ОП - Дизел Дата на качване: 20.02.2019

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 19.02.2019

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 18.12.2018

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 30.10.2018

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 21.09.2018

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 03.08.2018

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 04.06.2018

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 04.06.2018

 Информация извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 03.05.2018

 Информация за извършено плащане по договор за горива Дата на качване: 05.04.2018

 Сключен договор за бензин А95Н Дата на качване: 27.02.2018

 Сключен договор за дизелово гориво Дата на качване: 27.02.2018

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 27.02.2018

 решение за откриване на процедура Дата на качване: 30.01.2018

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево