Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

08.03.2018

Избран е прокурист за управлението на "Севлиевогаз-2000" АДИзбран е прокурист за управлението на "Севлиевогаз-2000" АД

След внезапната кончина на инж. Момчил Момчилов, дългогодишен управител на „Севлиевогаз-2000“ АД, на 27.02 e проведено заседание на съвета на директорите на дружеството. На същото единодушно е взето решение управлението на „Севлиевогаз-2000“ АД  да се възложи на прокурист. За такъв е избран 52 годишният инж. Николай Апостолов. Апостолов е строителен инженер, който е бивш служител на газовото дружество на позиция - специалист кадастър и инвестиции. Повече от 12 години притежава опит в разработването на различни проекти на газоразпределителни мрежи за градски и извънградски зони.

До този момент е ръководител отдел в Идеал Стандарт – Видима АД ЗПСК, където отговаря за безопасността на труда и опазване на околната среда, детайлизирани оценки на риска, сертификационни одити, одити за съответствие и др.

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево